Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania…
Čítaj viac

Prílohy

Menu