Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a umiestnení stavby a upustení od ústneho pojednávania Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o osobitom obhospodarovaní lesa Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, na základe zistenia, že vlastníci lesných pozemkov, na…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE, Zmena stavby pred dokončením, Dvor roľnícky č. 43 – obnova domu, chlieva a šopy. Viac informácií v prílohe
Čítaj viac

Prílohy

Menu