Verejná vyhláška

Vec: Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania Stavebníci:  Michal Pitoňák a Lucia Pitoňáková, 059 55 Ždiar 74 podali dňa  30.05.2022…
Čítaj viac

Voľby hlavného kontrolóra

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŽDIAR   Vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľby…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ  POVOLENIE   Stavebník:  PROFINAL, a.s., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava v zastúpení Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér, Jilemnického 341,…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ  POVOLENIE Stavebník: PROFINAL, a.s., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava v zastúpení Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér, Jilemnického 341, 059…
Čítaj viac

Prílohy