Verejná vyhláška

VEC: Oznámenie o pokračovaní spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním,  spojené so zmenou v užívaní stavby a …
Čítaj viac

Prílohy