Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE VEREJNÁ  VYHLÁŠKA   Obec  Ždiar, ako vecne a územne  príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117  zákona č. 50/1976 Zb.…
Čítaj viac

Výrub drevín

Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Ždiar –  12.02.2024 Na základe žiadosti  fyzickej osoby  doručenej dňa  12.12.2023  a v zmysle…
Čítaj viac

Prílohy