Verejná vyhláška

VEC: Oznámenie o začatí územného  konania o  umiestnení stavby  a  upustenie od ústneho pojednávania   Navrhovatelia: Prof. MUDr. Peter Urdzík,…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

  ROZHODNUTIE VEREJNÁ  VYHLÁŠKA Navrhovateľ:  Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice v zastúpení  VOLTATECH a.s., Mostová 2, 811 02…
Čítaj viac

Prílohy