Obecný úrad Ždiar

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.

Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť určuje obecné zastupiteľstvo a prácu obecného úradu organizuje starosta.

 

Úloha obecného úradu

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a obecnej rady
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

 

Stránkové hodiny obecného úradu

Pondelok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 hod.

Utorok: 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 hod.

Streda: 7:00 – 11.30 12:30 – 17:00 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7:00 – 12:00 hod.

Stránkové hodiny stavebného úradu

Utorok: 7:45 – 14:45

Kdenás nájdete

Obecný úrad Ždiar
059 55 Ždiar 202

Starosta obce Ždiar

Ing. Pavol Bekeš
tel.: 052/ 4498107
e-mail: starosta@zdiar.sk

Pracovníci obecného úradu Ždiar

Jana Olekšáková

ekonóm obce, miestne dane z nehnuteľností, poplatok TKO
tel.: 052/ 4498100
e-mail: ekonom@zdiar.sk

Ing. Veronika Pitoňáková

evidencia obyvateľov, matričný úrad obce, miestne dane za psa, kúpeľný poplatok
tel.: 052/ 4498182
e-mail: obyvatel@zdiar.sk

Bc. Blanka Michaláková

rozvoj obce
tel.: 052/4680044
e-mail: rozvoj@zdiar.sk

Ing. Jana Karafová

stavebný úrad
tel.: 052/4680045
e-mail: vystavba@zdiar.sk

Ing. Bohuslav Pisár

hlavný kontrolór obce