Zvoz tuhého komunálne odpadu v roku 2022 každý nepárny týždeň v mesiaci vo štvrtok.

 

 

Prílohy