Zvoz tuhého komunálne odpadu v roku 2020 každý nepárny týždeň v mesiaci vo štvrtok.

Menu