Zvoz tuhého komunálne odpadu v roku 2023 každý nepárny týždeň v mesiaci vo štvrtok.

 

 

Prílohy