Zvoz tuhého komunálne odpadu v roku 2021 každý nepárny týždeň v mesiaci vo štvrtok.

Kalendár triedeného zberu 2021

 

Menu