Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Ždiar na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 00326780
DIČ: 2021212776
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č.ú: 27127562/0200

Kontaktná osoba

Bc. Blanka Michaláková
Obec Ždiar
059 55 Ždiar č. 202
tel: +421 524680044
fax: +421 524498107
mobil: 0918 662344
internetová adresa URL: www.zdiar.sk