Členky predsedníctva
predsedníčka : Mgr. Magdaléna Zoričáková
podpredsedníčka : Eva Olekšáková
hospodárka : Eva Krasuľová
členky : Anna Pavláková, Zdenka Michaláková

Členky revíznej komisie
predsedníčka : Mgr. Helena Vojtaššáková
členky : Anna Horská, Mária Andrášová

Aktivity jednoty dôchodcov