sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia ekonomikymajetku obce, školstva, mládeže, športu, kultúry a rozvojasociálnej a zdravotnej starostlivosti

 • Andrášová Jana, Mgr. predseda komisie
 • Blaščáková Jarmila
 • Burger Róbert, Ing.arch.
 • Mačák Vladimír, Mgr.
 • Vojtaššák Milan
 • Zoričáková Otília

Členovia komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, miestnej infraštruktúry, požiarnej ochrany, služieb a verejného poriadku a cestovného ruchu:

 • Burger Róbert, Ing. arch., predseda komisie
 • Mačák Vladimír, Mgr.
 • Vojtaššák Milan
 • Zoričák Štefan, Ing.

Členovia komisie ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so zákonom 357/2004 Z.z.:

 • Zoričák Štefan, Ing., predseda komisie
 • Blaščáková Jarmila
 • Zoričáková Otília