sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia ekonomikymajetku obce, školstva, mládeže, športu, kultúry a rozvojasociálnej a zdravotnej starostlivosti

 • Slodičáková Andrea, MUDr.,  predseda komisie
 • Kocvár Ľubomír, Mgr.
 • Mačák Vladimír, Mgr.
 • Nemešany Ľubomír
 • Vojtaššák Milan

Členovia komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, miestnej infraštruktúry, požiarnej ochrany, služieb a verejného poriadku a cestovného ruchu:

 • Mačák Vladimír, Mgr., predseda komisie
 • Burger Róbert, Ing. arch.
 • Kocvár Ľubomír, Mgr.

 

Členovia komisie ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v súlade so zákonom 357/2004 Z.z.:

 • Blaščáková Jarmila, predseda komisie
 • Nemešany Ľubomír
 • Slodičáková Andrea, MUDr.