Ing. Miriam Zavacká

tel.: 0903 404 820
e-mail: vystavba@zdiar.sk

Čo treba vybaviť skôr ako začnete stavať:

  • vybrať si stavebný pozemok
  • zistiť na SÚ, či na pozemku je plánovaná výstavba podľa Územného plánu obce Ždiar
  • dať vypracovať projekty
  • vybaviť potrebné vyjadrenia a stanoviská
  • podať žiadosť  a zaplatiť príslušný poplatok
Menu