Ing. Miriam Zavacká

tel.: 0948 125 988

e-mail: miriamzavacka@gmail.com

Čo treba vybaviť skôr ako začnete stavať:

  • vybrať si stavebný pozemok
  • zistiť na SÚ, či na pozemku je plánovaná výstavba podľa Územného plánu obce Ždiar
  • dať vypracovať projekty
  • vybaviť potrebné vyjadrenia a stanoviská
  • podať žiadosť  a zaplatiť príslušný poplatok

Prílohy