Ing. Jana Karafová

tel.: 052/4680045
e-mail: vystavba@zdiar.sk
Stránkové dni: Utorok: 7:45 hod. – 14:30 hod.

Čo treba vybaviť skôr ako začnete stavať:

  • vybrať si stavebný pozemok
  • zistiť na SÚ, či na pozemku je plánovaná výstavba podľa Územného plánu obce Ždiar
  • dať vypracovať projekty
  • začať územné konanie – osobitou časťou je územné rozhodnutie
  • vybaviť si stavebné povolenie – súčasťou je projekt stavby

 

Menu