Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždiari dňa 21.02.2024

Prílohy