Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Ždiari bola založená 11. 3. 2016. Dňa 6.2.2018 boli na výročnej schôdzi voľby členiek do výboru a revíznej komisie.

Účastníci si zvolili členov predsedníctva v zložení :

predsedníčka : Mgr. Magdaléna Zoričáková

podpredsedníčka : Eva Olekšáková

hospodárka : Eva Krasuľová

členka : Anna Pavláková

členka : Zdenka Michaláková

 

Revíznu komisiu v zložení :

predsedníčka : Mgr. Helena Vojtaššáková

členka : Anna Horská

členka : Mária Andrášová

 

Dňa 28.2.2017 sa uskutočnila zlučovacia schôdza ZO JDS Ždiar a ZO JDS Stará Lesná a vytvorila sa jednotná ZO JDS Ždiar. Na schôdzi  bola do výboru zvolená Mgr. Antónia Krasuľová ako podpredsedníčka pre sekciu členiek zo Starej Lesnej a MVDr. Eva Sklenková pre sekciu z Kežmarku.