Účasť na Margecanských fajnotách a exkurzia do kaštieľa v Markušovciach.