Naši členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v Ždiari boli ocenení za aktívny prístup k celoročnej činnosti organizácie. Mgr. Magdaléna Zoričáková získala ocenenie 3. stupňa za aktívny prístup k vedeniu organizácie JD Ždiar, pán Juraj Bayer a pani Zdenka Michaláková získali ďakovné listy za aktivity, ktorými výrazne pomohli k zdarnej činnosti našej JDS.