Autor článku Bc. Blanka Michaláková

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Obec Ždiar Vám oznamuje, že od 1.4. do 12.4.2019  bude opäť zber elektroodpadu. Všetky staré, nefunkčné elektrospotrebiče – žehličky, mikrovlné rúry, varné kanvice, televízory, počítače, práčky, chladničky … sa budú…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Rozhodnutoe – zmena stavby pred dokončením …………………………………………………………………………………………………………………, podali  dňa 23.10.2018  na Obec Ždiar žiadosť o  povolenie na zmenu stavby pred dokončením rozostavanej stavby – bytová stavby „Rodinný dom“ v Ždiari, …
Čítaj viac

Čestné prehlásenie obce

Obec Ždiar v zastúpení starostom obce Ing. Pavlom Bekešom čestne prehlasujem, že obec Ždiar má zavedený systém triedeného zberu a vykazuje nasledujúcu úroveň triedenia na rok 2019.
Čítaj viac

Zákaz používania pyrotechniky

Obec Ždiar vyzýva všetkých prevádzkovateľov ubytovacích a lyžiarskych zariadení, klientov ubytovacích zariadení a obyvateľov obce, aby v čase Silvestrovskej noci a novoročných sviatkov neorganizovali akcie s použitím zábavnej pyrotechniky. V obci…
Čítaj viac

Vianočný pozdrav

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v roku 2019 želajú pracovníci Obce Ždiar
Čítaj viac

Posledný zvoz TKO

Oznamuje obyvateľom obce a podnikateľským subjektom, že posledný zvoz TKO sa uskutoční podľa plánu zvozu dňa 26.12.2018 t. j. v stredu na 2. sviatok vianočný.
Čítaj viac

Mikuláš v materskej škole

Sv. Mikuláš chodil tieto dni po celom svete a  zavítal aj do našej Materskej školy v Ždiari. Deti ho privítali básničkami, pesničkami a každé dieťa si od Mikuláša odnášalo balíček a veľa pekných…
Čítaj viac
Menu