Obec Ždiar dôrazne vyzýva všetkých prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, návštevníkov ubytovacích zariadení a obyvateľov obce, aby v čase Silvestrovskej noci a novoročných sviatkov neorganizovali oslavy s použitím zábavnej pyrotechniky. V obci je prísne zakázané používanie zábavnej pyrotechniky. Obec Ždiar má štatút klimatických kúpeľov, nachádza sa na upätí dvoch národných parkov, kde žije veľké množstvo chráneného živočíšstva a v  obci sa nachádzajú tri pamiatkové zóny s drevenicami zaradenými do pamiatkového kultúrneho dedičstva, veľa drevených stavieb, čo predstavuje vysoké riziko požiaru.  Obec Ždiar apeluje predovšetkým na ľudskosť, buďme menej egoistický a zmiernime antropický tlak na všetky zvieratá žijúce okolo nás. Chráňme si prostredie, v ktorom žijeme a v ktorom sa naša pekná obec nachádza. Verím, že nám koncoročnú oslavu nepokazí zopár nezodpovedných jednotlivcov.

Ďakujeme za pochopenie.