Vážení spoluobčania,

touto cestou Vás chceme srdečne pozvať na koncert Maroša Banga, nevidiaceho slovenského umelca / nazývaného slovenský Bocelli /,  ktorý sa uskutoční 6. januára 2024 o 17. 00 hod. v Rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari.

 

Kresťania na Slovensku i vo svete si 6. januára pripomínajú sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov, ktorý sa slávi už od 3. storočia. Je to deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom. V rímskokatolíckej cirkvi je 6. január prikázaným sviatkom, ktorého ústrednou témou je udalosť, keď traja mudrci z Východu prišli do Betlehema pokloniť sa novonarodenému Ježišovi a priniesli mu svoje dary – zlato, kadidlo a myrhu. Troch kráľov – Gašpara, Melichara a Baltazára priviedlo k malému Ježiškovi svetlo betlehemskej hviezdy. Traja králi sú tradičnými postavami betlehemov a sú tiež témou vianočných a trojkráľových hier. Vo sviatok Zjavenia Pána kňazi počas slávnostných omší posväcujú trojkráľovú vodu soľou, kriedou a tymianom. Vo viacerých kostoloch bývajú popoludní alebo večer trojkráľové koncerty alebo betlehemské hry.