Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s Poprad oznamuje Vám, že dnes 18.12.2023 od 10:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v obci Ždiar – č.d.  430 – 361. 

Prípadné ďalšie informácie Vám poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052/ 426 54 28.