Slovenská autobusová doprava Poprad oznamuje, že vzhľadom na zvýšený počet chorobnosti zamestnancov (šoférov), nie je možné dňa 10.01.2024 v našej obci vykonať niektoré autobusové spoje. V prílohe Vám prikladáme tabuľku, v ktorej sú jednotlivé nevykonateľné spoje uvedené.

Spoj:

Ždiar – Kežmarok 6:17 hod.

Poprad – Tatranská Javorina 14:45 hod.

Poprad – Ždiar 17:45 hod.

Vedenie spoločnosti za pochopenie Vám veľmi pekne ďakuje a v prípade potreby môžete sa kontaktovať na  uvedenom telefónnom čísle: +421 917 114 587

Prílohy