Verejná vyhláška

 

Oznámenie o začatí územného konania so stavebným konaním

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

………………………………………………………………………………………………………………………………….., podali dňa 29.03.2018 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba  „Rodinný dom“  v Ždiari na  pozemku  parc.č. KN C  5206/21 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), prípojky na inžinierske siete v pozemkoch parc.č. 3201/1, 3203, 3204/2, 5206/21    v k.ú. Ždiar.  Nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu  bolo začaté spojené územné konanie so stavebným konaním podľa § 39a) ods. 4 stavebného zákona.

Prílohy

Predchádzajúci článok
Apríl – mesiac čistoty našej obce
Nasledujúci článok
Oznámenie

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.