Verejná vyhláška – Zmena termínu na dokončenie stavby

Ing. Estera Levčíková, bytom ………………………………………………, požiadala dňa 07.02.2018  o predĺženie termínu na  dokončenie rozostavanej stavby – zmena účelu dokončenej stavby spojenú so stavebnými úpravami z „Rodinný dom“ s.č. 307 na „Rodinný dom s apartmánovým ubytovaním“ s.č. 307 v Ždiari, rozostavanej na pozemku parc.č. KN C 2094/4, 2094/6, 2094/3 v k.ú. Ždiar.  Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie  obcou Ždiar pod č.j: SP/534/2015-JK zo dňa 28.08.2015.

Zmena  spočíva v  zmene termínu na dokončenie stavby.  

Prílohy

Predchádzajúci článok
Školský hokejový turnaj
Nasledujúci článok
Karneval v materskej škole

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.