Oznamujeme žiakom základnej školy, že zajtra t.j. 6. marca 2018 bude Hokejový turnaj žiakov základnej školy.

Turnaj bude prebiehať takto:

Žiaci I. stupňa, 1.-5. ročník sa budú učiť 1. a 2. vyučovaciu hodinu, cez 3. vyučovaciu hodinu sa bude podávať obed a turnaj bude po 3. vyučovacej hodine.

Žiaci II. stupňa, 6.-9. ročník sa budú učiť 1. až 4. vyučovaciu hodinu, cez 5. vyučovaciu hodinu sa bude podávať obed a turnaj bude po 5. vyučovacej hodine.

K povinnej výbave patrí prilba.