Verejná vyhláška – Oznámenie o chybe v písaní

Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)  vydala dňa 31.01.2018  pod č: SP/436/2017/02-JK stavebné povolenie na stavbu „Ždiar – Antošovský vrch – Úprava NN vedenia“ – SO 01 – Nové elektrické vedenie pre stavebníka VSD a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice.

Prílohy

Predchádzajúci článok
Bežecké trate
Nasledujúci článok
Penzión u Pavla

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.