Verejná vyhláška

Ľubomír Sleboda a Nikola Slebodová, rod. ………………………..obaja bytom ……………………… ,  podali dňa 22.11.2017 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  „STL pripojovací plynovod“  v Ždiari  pre plánovanú novostavbu na  pozemku  parc.č. KN C  3328   v k.ú. Ždiar. Plynové potrubie bude uložené v pozemku parc.č. 3402/2, 3328 v k.ú. Ždiar.  Uvedeným dňom bolo podľa § 39a) ods. 4  stavebného zákona začaté spojené  územné  konanie sa stavebným konaním, nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu.

 

Prílohy

Predchádzajúci článok
Vianočné posedenie
Nasledujúci článok
Správy o zákazkách za 4.Q. 2017

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.