Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona s cenami nad 5.000,00 € bez DPH za 4.Q 2017

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska 4. štvrťrok 2017

Prílohy