Usmernenie obce Ždiar vo veci postupu pri príprave a vykonaní testovania občanov na území obce Ždiar na prítomnosť ochorenia COVID-19 – akcia „Spoločná zodpovednosť“

Toto usmernenie sa vydáva za účelom zvládnutia prípravy a následného vykonania testovania občanov obce Ždiar na prítomnosť ochorenia COVID-19. Testovanie sa uskutoční od 31.10. 2020 do 01.11.2020 v čase od 07:00 h do 12:00 h a od 13:00 h do 22.00 h. Je plánované testovanie aj cez víkend 7.11. 2020 a 8.11.2020, ale tento termín ešte nie je potvrdený.

Miestom na vykonanie testovania počas oboch dní budú priestory hasičskej zbrojnice.

Každý občan musí mať nasadené rúško.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy