Riešenie údržby ciest počas zimnej kalamity na ceste 1/66

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia pracovného stretnutia :

 • Slabá kvalita zimnej údržby počas MS od 02.01. 2019.
 • Neskorý nástup mechanizmov na odstraňovanie snehovej kalamity.
 • Účinnosť solenie slabá.
 • Poškodzovanie majetku obci, občanov a SSC zimnou údržbou.
 • Riešenie dopravného značenia.

Riešenie :

 • Všetci zúčastnení sa vyjadrili k daným bodom, ktoré boli predmetom stretnutia.
 • Vzhľadom na to, že je každoročný nárast návštevníkov Tatier a nárast prejazdu aut z Poľská cez územie Tatier, ktorý ešte len narastie z dôvodu dostavby diaľnice na poľskom území smerom do Zakopaného sa účastníci pracovného stretnutia dohodli :
 • Správa ciest PSK v maximálnej miere zabezpečí dodržiavanie „ Operačného plánu zimnej údržby schváleného na roky 2018 – 2019.“
 • Samospráva obcí / obec Ždiar, obec Tatranská Javorina / žiada Správu ciest PSK, aby sa zimná údržba na ceste 1/66 zabezpečovala väčším počtom mechanizmov.
 • Obec Ždiar, vzhľadom na závažnosť situácie, zabezpečí zvolanie pracovného stretnutia štatutárov všetkých dotknutých organizácii, obci a miest za účelom komplexného vyriešenia zimnej údržby v regióne Tatier, aby sa zabezpečila bezpečná premávka na ceste 1/66.
  SSC zabezpečí doplnenie chýbajúceho dopravného značenia a označenia hraníc okresu na ceste 1/66.
Predchádzajúci článok
Strachan Skialp Tatratea Night
Nasledujúci článok
Čestné prehlásenie obce

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.