Pozemkové spoločenstvo  STREDNICA

IČO 31986765, sídlo: č.670, 059 55 Ždiar

Zapísané v registri  pozemkových spoločenstiev OÚ v Poprade, pod č. 1/96PS, č.j. 96/00467-4/PS

P O Z V Á N K A

            Výbor Pozemkového spoločenstva STREDNICA , IČO :31986765, sídlo : č. 670, 059 55 Ždiar , oznamuje zvolanie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva STREDNICA – valného zhromaždenia členov tohto spoločenstva ( podielnikov) a týmto zároveň pozýva na toto zhromaždenie , ktoré sa uskutoční : v priestoroch budovy SKICENTRA STREDNICA č. 670 v Ždiari dňa 13.11.2022 o 12:00 hod.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy