Oznámenie – Návrh ZaD ÚPN obce Ždiar č. 16, 2. kolo prerokovania

Oznámenie – Návrh ZaD ÚPN obce Ždiar č. 16, 2. kolo prerokovania

Obec Ždiar zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č. 16 v súčasnosti platného územného plánu obce. Zabezpečuje II. kolo prerokovania, v ktorom žiada o stanoviská k novému a úplnému zneniu záväznej časti ÚPN-O Ždiar.

Prílohy

Predchádzajúci článok
Návrh zmien a doplnkov č. 16 ÚPN Obce Ždiar, II. kolo
Nasledujúci článok
Mikuláš

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.