Návrh rozpočtu –  Obec Ždiar,  ZŠ s MŠ Ždiar  na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024, 2025

Prílohy