Belianska 25 – cyklomaratón 2018

BELIANSKA 25 – CYKLOMARATÓN

Spišská Belá – Ždiar

Preteky pre amatérskych cyklistov na horských bicykloch

Dátum a miesto konania : 16. 09. 2018 Spišská Belá – Ždiar
Dĺžky tratí pre jednotlivé kategórie: Dospelí /ženy a muži/ Spišská Belá – Ždiar /25 km/

Údaje o organizátorovi (kontaktná adresa, telefón, fax):
Mesto Spišská Belá – Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá,
Tel: 052/4680510 Fax: 052/4680520
e-mail: marta.grivalska@spisskabela.sk, ivancakova@spisskabela.sk

Obec Ždiar, – Ždiar 202 – 059 55 Ždiar,
Tel: 052/4498100, Fax: 052/4498107,
e-mail: rozvoj@zdiar.sk

Časový rozvrh (doba prezentácie, predanie materiálu do depa, rozprava, štart, vyhlásenie
výsledkov):
– prezentácia na adrese:
Regionálne turistické informačné centrum
Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
tel.: ++421 052/4680510
fax: ++421 052/4680520
e-mail: marta.grivalska@spisskabela.sk, ivancakova@spisskabela.sk
web: www.spisskabela.sk
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok 8.00 – 16.00
Sobota – Nedeľa zatvorené
– pred štartom je možná prezentácia od 12:00 hod do 12:30 hod. v blízkosti štartu pri
Rybárskom dome (na Belianskom rybníku)
– štartovné čísla je možné si vyzdvihnúť pred štartom od 11:00 hod. do 12:30 hod.
pri Rybárskom dome
– veci pretekárov je potrebné odovzdať v depe najneskôr 10 min. pred štartom, odkiaľ budú
prevezené do priestoru cieľa, kde si ich pretekár môže vyzdvihnúť
– doprava na preteky a počas pretekov je individuálna
– vysvetlenie k trati bude 12:45 hod. v mieste štartu
– štart bude z parkoviska pred Belianskym rybníkom v Spišskej Belej o 13:00 hod spoločne
pre všetky kategórie dospelých (tzv. hromadný štart)
– vyhlásenie výsledkov bude v mieste cieľa t. j. na Strednici ihneď po skončení
pretekov
– v prípade že prihlásený účastník sa nedostaví na štart, nemá nárok na vrátenie štartovného
poplatku.

Výška štartového a spôsob jeho úhrady:

– účastníci, ktorí sa prihlásia vopred prihláškou zaplatia štartovné 5,- EUR na účet 27020562/0200,
VS 0308 alebo v hotovosti v Regionálnom turistickou informačnom centre Spišská Belá
– účastníci, ktorí sa odprezentujú v mieste štartu, zaplatia štartovné 8,- EUR v hotovosti
– každý účastník sa pri prezentácii preukáže dokladom o zaplatení štartovného (potvrdenkou o
zaplatení v hotovosti alebo bankovým výpisom, inak jeho prihláška nebude akceptovaná).

Popis trate:
– štart bude v Spišskej Belej pri Belianskom rybníku, trať pôjde po cyklotrase do Tatranskej Kotliny
– v Tatranskej Kotline prejde pretekár na štátnu cestu 1/67 po ktorej sa pôjde na Kardolínu, kde
prejde na poľnú cestu po ktorej dôjde až do cieľa na Strednici – Ždiar
– 60 % trate tvorí asfaltový povrch, 40% povrchu trate tvorí prírodný materiál
– každý pretekár dostane v cieli nápoj a guláš.

Prehľad vyhlasovaných vekových kategórii

Kategórie :

Muži 15 – 35 rokov / ročník 2003 – 1983 /
Muži 36 – 45 rokov / ročník 1982 – 1973 /
Muži 46 – 55 rokov / ročník 1972 – 1963 /
Muži 56 – 100 rokov / ročník 1962 – 1918 /

Ženy 15 – 35 rokov / ročník 2003 – 1983 /
Ženy 36 – 45 rokov / ročník 1982 – 1973/
Ženy 46 – 55 rokov / ročník 1972 – 1963/
Ženy 56 – 100 rokov / ročník 1962 – 1918/

– v každej kategórii prví traja budú ocenení medailami a peňažnou odmenou 1. miesto – 70 €,
2. miesto – 60 €, 3. miesto – 50 €.

Prihláška k pretekom obsahuje:
a. názov pretekov,
b. meno a priezvisko pretekára,
c. dátum narodenia,
d. adresu pretekára vrátane PSČ,
e. názov vysielajúcej zložky (cyklistický klub, združenie)
V prípade nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje zrušiť preteky v deň konania pretekov min. 4 hod. pred štartom a preložiť preteky na iný termín.

Online prihlásenie: https://my2.raceresult.com/104389/registration

Technické a bezpečnostné parametre :

– podmienkou je horský, crossový alebo trekkingový bicykel (nie cestný bicykel)
– každý účastník musí mať cyklistickú prilbu
– organizátor zabezpečí zdravotnú službu počas celých pretekov
– každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť na základe znalosti svojho zdravotného stavu
– usporiadateľ nezodpovedá za veci pretekárov a divákov

Značenie :
– celá trasa bude vyznačená zelenou farbou

Názov pretekov BELIANSKA 25 – CYKLOMARATÓN
Meno a priezvisko pretekára
Dátum narodenia
Adresa pretekára vrátane PSČ
Názov vysielajúcej zložky
Forma úhrady štartovného

Prihlášku súťažiaci zašle mailom na adresu: marta.grivalska@spisskabela.sk, ivancakova@spisskabela.sk
alebo ju prinesie osobne do RTIC (Regionálne turistické informačné centrum, Petzvalova 18), do stredy 12. septembra 2018.

Online prihlásenie: https://my2.raceresult.com/104389/registration

Predchádzajúci článok
Chystáme sa do materskej školy
Nasledujúci článok
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.