2Q/2015

Predmet zákazky Hodnota zákazky
bez DPH 
v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Poradenstvo a príprava projektov v oblasti ŠFEÚ Maximálny finančný limit
19 900,00
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Prostějovská 117/A
Prešov
IČO: 37 885 341
Spracovanie programu rozvoja obce 2 080,00 Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Prostějovská 117/A
Prešov
IČO: 37 885 341
Zabezpečenie procesov verejného obstarávania Maximálny finančný limit
19 980,00
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Prostějovská 117/A
Prešov
IČO: 37 885 341
Oprava obecných ciest Maximálny finančný limit
19 900,00
Jozef Pitoňák
059 55 Ždiar 384
IČO: 33 092 605
Rekonštrukcia kotolne – zdravotné stredisko 14 684,15 Jaroslav Hrebík
Voda-plyn-kúrenie
065 33 Veľký Lipník
Výmena rín a zvodov na objete OO PZ a MŠ Ždiar 3 310,36 ProRoof, s.r.o.
059 55 Ždiar 417
IČO: 47 554 266
Zabezpečenie VO na projekt: Obnova verejného osvetlenia v Obci Ždiar 1 500,00 eBIZ Consulting, s.r.o.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava
IČO: 47 151 528
Predchádzajúci článok
1Q/2015
Nasledujúci článok
Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.