Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar

21.7.2014 začali stavebné práce na projekte: „Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“. Projekt je spolufinancovaný ;Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a spoluúčasti obce vo výške 5 %. Výška poskytnutého príspevku je 421 170,47 EUR. Revitalizácia verejných priestranstiev pozostáva z rekonštrukcie miestnych komunikácií, výstavby a rekonštrukcie chodníkov, verejného osvetlenia sadových úprav a drobnej architektúry.

Predchádzajúci článok
2Q/2015
Nasledujúci článok
3Q/2015

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.