1Q/2015

Predmet zákazky Hodnota zákazky
bez DPH 
v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Projekčné práce „Nadstavba a rekonštrukcia objektu MŠ 3.400,00 Ing. Jozef Knapík
Nižná brána 1465/7
060 01 Kežmarok
IČO: 45578826
Oprava strešnej krytiny – ZS 15.604,95 GMT projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
085 01 Bardejov
IČO: 36484971

 

Predchádzajúci článok
4Q/2014
Nasledujúci článok
2Q/2015

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.