Výbor Pozemkového spoločenstva STREDNICA , IČO :31986765, sídlo : č. 670, 059 55 Ždiar , oznamuje zvolanie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva STREDNICA – valného zhromaždenia členov tohto spoločenstva ( podielnikov) a týmto zároveň pozýva na toto zhromaždenie , ktoré sa uskutoční :

V priestoroch budovy SKICENTRA STREDNICA č. 670 v Ždiari, dňa 12.06.2022 o 11:00.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy