Obec Ždiar oznamuje obyvateľom obce, že zvoz TKO bude aj 30.9.2021 /štvrtok/ ako každý nepárny týždeň. V kalendári Ždiar 2021 zaúradoval tlačiarenský škriatok a nevyznačilo sa okienko vo farbe zvozu, začo sa ospravedlňujeme.