Zvoz TKO v mesiaci január: 9.1. 23.1.  /streda/, separovaný zber: 8.1. – plasty, 15.1. – sklo, 22.1. – papier /utorok/