Obec Ždiar oznamujem občanom a podnikateľským subjektom, že zvoz TKO v roku 2020 bude každý párny týždeň v mesiaci vo štvrtok. Kontrolné lístky na zvoz TKO si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Prvý zvoz TKO: 9.1.2020

Prvý zvoz triedeného zberu: plasty – 7.1.2020, sklo – 14.1.2020, papier – 21.1.2020

Prílohou je kalendár triedeného zberu – plasty – sklo – papier.

Stolový kalendár „Ždiar 2020“, ktorý vydáva obecný úrad, bude taktiež obsahovať zvozy TKO i triedeného zberu. Kalendár sa k Vám do domácnosti dostane v priebehu mesiaca január.

Prílohy