Obec Ždiar Vám oznamuje, že odvoz tuhého komunálneho odpadu v roku 2021 ostáva ako doposiaľ, každý nepárny týždeň v mesiaci vo štvrtok. Prvý zvoz sa uskutoční už 7. januára 2021

Kalendár triedeného zberu – plasty – sklo – papier –  v prílohe.

Prílohy