Oznamujeme obyvateľom obce a podnikateľským subjektom, že zvoz TKO sa uskutoční 1. mája, t.j. v stredu aj napriek tomu, že tento deň je štátny sviatok.