Obec Ždiar ako orgán územného plánovania bude posudzovať a preskúmavať zmeny a doplnky územného plánu v tomto roku 2022. Obec Ždiar bude posudzovať  žiadosťi o čiastkové zmeny územného plánu prijaté do 31.1.2022. Žiadosti prijaté po tomto termíne budú posudzované a preskúmavané v ďalšom období obstarávania zmien a doplnkov územného plánu.