Oznamujeme obyvateľom obce, že termín odvozu tuhého komunálneho odpadu naplánovaný na 28.12.2017 sa zmení na stredu 27.12.2017 spolu s odvozom separovaného odpadu – sklo. Zber TKO dňa 27.12.2017 sa uskutoční bez kontrolných lístkov. Každá domácnosť má možnosť vyviesť dve smetné nádoby.