Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja v úzkej súčinnosti so zmluvnými dopravcami a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o. ukončil k 29. 11. 2021 proces tvorby cestovných poriadkov,  t. j. spracoval a prehodnotil podané žiadosti a to podľa technických, technologických a ekonomických možností. Výsledkom sú podoby cestovných poriadkov, ktoré odbor dopravy následne v zmysle svojej kompetencie s vyššie uvedenou platnosťou aj schválil.

Cestovné poriadky v prílohe.

 

Prílohy