Od 01.06.2020 do 30.06.2020 sú na linkách prímestskej autobusovej dopravy na základe požiadaviek zriaďovateľov škôl doplnené školské spoje na dopravy žiakov do/zo škôl. Prímestská doprava je naďalej vedená v režime školských prázdnin.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy

  • pdf 703412
    File size: 27 KB Downloads: 1026
  • pdf 706425
    File size: 89 KB Downloads: 401