Obec Ždiar so ZŠ s MŠ v Ždiari na základe záväznej informácie, že školáci sa môžu vrátiť do školských lavíc len na základe testovania na Covid – 19, zabezpečili, aj keď s veľkými ťažkosťami, všetko potrebné aby sa mohlo uskutočniť testovanie.
Výsledok po testovaní, ktoré prebehlo v stredu 9.12.2020 od 15.00 hod. do 19.00 hod. je, že testovania sa zúčastnilo 98 % žiakov a ich rodinných zástupcov, všetci učitelia, všetci  nepedagogický zamestnanci a pokiaľ by sme mali dostatok testov, otestovali by sme viac rodinných príslušníkov žiakov našej obce, lebo bol záujem.
Školáci sú od 10.12.2020 opäť v škole so svojimi učiteľmi a prebieha výchovno-vzdelávací proces.

Ing. Pavel Bekeš, starosta obce