Obec začala zbierať použitý kuchynský olej. Zber bude na starom obecnom úrade každý prvý týždeň v mesiaci v stredu od 12.00 hod. do 15.00 hod. Určená služba  Vám tento olej prevezme. Olej je potrebné doniesť vo vhodnej nádobe, z ktorej bude preliaty do zásobníka na použitý olej a svoju nádobu si zoberiete so sebou. Mimo určený termín je zakázané olej nechávať v priestore starého obecného úradu.