Oznamujeme Vám, že použitý kuchynský olej máte možnosť dať do zberu do oranžovej zbernej nádoby, ktorá je k dispozícii na dvore starého obecného úradu. Použitý kuchynský olej zozbierajte do plastovej fľaše a vhoďte do zbernej nádoby. Do zbernej nádoby patrí: prepálené jedlé oleje, tuky a masť použité pri príprave jedla, olej z konzervovaných potravín ako rybičky a pod.

Každá kvapka vyzbieraného oleja pomôže k ochrane životného prostredia.

Viac informácií v letáku v prílohe.

Prílohy