Oznamujeme Vám, že dňa 6.4.2021 /utorok/ až 13.4.2021 /utorok/ sa uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne, ktorá bude pristavená na dvore starého obecného úradu.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Chcem Vás upozorniť, že odpadové tonery do MZ nepatria.

Menu