Oznamujeme občanom obce, že v dňoch 9.4.2024 (utorok) – 16.4.2024 (utorok) sa v obci na dvore starého obecného úradu uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Chcem Vás upozorniť, že odpadové tonery do MZ nepatria.  Zároveň, Vás chcem poprosiť ak budete mať olej v nádobách (napr. v sude, bandaske…), olej vyliať do nádoby nato určenej.