Obec Ždiar Vám oznamuje, že od 8.9.2020 do 15.9.2020  sa uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne, ktorá bude k dispozícii na dvore starého obecného úradu.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Chceme Vás upozorniť, že odpadové tonery do MZ nepatria.