Obec Ždiar Vám oznamuje, že od 1.10. do 12.10.2018  bude opäť zber elektroodpadu. Všetky staré, nefunkčné elektrospotrebiče – žehličky, mikrovlnné rúry, varné kanvice, televízory, počítače, práčky, chladničky … sa budú uskladňovať na dvore starého obecného úradu, vedľa skladu na posypový materiál, v pracovnom čase od 7.00 do 15.00 hod.

Od 01.10.2018 – 08.10.2018  sa uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Chceme Vás upozorniť, že odpadové tonery do MZ nepatria.  Zároveň, Vás chcem poprosiť, ak budete mať olej v nádobách (napr. v sude, bandaske…), olej vyliať do nádoby nato určenej.