Obec Ždiar Vám oznamuje, že od 7.10.2019 – 14.10.2019  sa uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne, ktorá bude pristavená na dvore starého obecného úradu.

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla….(nie tekuté)

Chceme Vás upozorniť, že odpadové tonery do MZ nepatria.  Zároveň, Vás chceme poprosiť, ak budete mať olej v nádobách (napr. v sude, bandaske…), olej vyliať do nádoby nato určenej.