Oznamujeme vám, že od 11.04.2023 do 14.04.2023 bude v obci prebiehať zber elktroodpadu.
Elektroodpad bude možné doviezť na určené miesto na starom obecnom úrade Ždiar č. 202, len v pracovnom čase t.j. od 7.30 hod. do 15.00 hod.