Od 12.09.2022 do 16.09.2022 bude v obci prebiehať zber elktroodpadu.
Elektroodpad bude možné doviezť na určené miesto na starom obecnom úrade Ždiar č. 202, len v pracovnom čase t.j. od 7.30 hod. do 15.00 hod.