Oznamujeme vám, že od 25.9.2023 do 29.09.2023 bude v obci prebiehať zber elektroodpadu.
Elektroodpad bude možné doviesť na určené miesto na starom obecnom úrade Ždiar č. 202, len v pracovnom čase t.j. od 7.30 hod. do 15.00 hod.